Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne - strona 89

Modelowanie konceptualne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Głuchowski
 • Inżynieria oprogramowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

. Wynik: zewnętrzny opis systemu. Faza analizy: jak system ma działać. Wynik: logiczny model systemu. Faza...

Granica morska państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148

; jest to zewnętrzna granica wód wewnętrznych. Strefa I (wody wewnętrzne) - pomiędzy brzegiem a linią podstawową...

System HACCP w produkcji żywności

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anatol Baraniak
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1449

zasady i wymagania prawa Ŝywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa Ŝywności...

Pojęcie planów reagowania.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1267

o charakterze terrorystycznym;  współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie...

Ćwiczenia z marketingu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

, pragnienie, sen) 3: Potrzeby samourzeczywistnienia się (samorealizacja) 5: Potrzeba bezpieczeństwa (pewność...

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mariusz Maszkiewicz
 • Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 553

rozwiniętym gospodarczo światem, również w obszarach politycznej współpracy dot. wspólnego bezpieczeństwa...

WPZiB

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 476
Wyświetleń: 5677

zewnętrznych, podejmowanych w ramach polityk w dziedzinach stosunków zagranicznych, bezpieczeństwa...

Posługiwanie się suwmiarką

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Paweł Kamiński
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2072

wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych, a gdy suwmiarka ma wysuwkę głębokościomierza - również do pomiaru...