Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne - strona 65

Wartości uniwersalne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 588

społecznymi, ponieważ ich rozwój może zostać osiągnięty siłami wewnętrznymi. Pokój pozytywny- wzory kooperacji...

Zadania i struktura Policji-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 707

określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem...

Hotel - obiekt marzeń

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • mgr Danuta Calińska-Rogala
 • Hotelarstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3696

obieku, zewnętrzne elementy zagospodarowania, wewnętrzne części składowe obiektu....

Państwo

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043

w zakresie realizacji funkcji wewnętrznych i zewnętrznych państwa powszechność - cecha ta dotyczy...

Rodzaje biznesplanów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1407

Dla celów wewnętrznych przedsiębiorstwa Dla potrzeb zewnętrznych Biznesplan projektu (przedsięwzięcia...