Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne - strona 63

Pojęcie i obszary decyzji finansowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Jaki
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 3143
Wyświetleń: 4956

akceptowalna Metoda IRR (wewnętrznej stopy zwrotu) WYKŁAD 3 Im wyższe NPV tym lepiej, wyższa korzyść inwestora...

Epoka hellenistyczna.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1883

, ani tak egalitarny. Epikurejski mędrzec dochodzi do wewnętrznej wolności wtedy, gdy przestaje żyć w strachu...

Administracja zdalna - omówienie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

informacyjnych i komunikacyjnych przez organy władzy publicznej i ich aparat pomocniczy (sfera wewnętrzna - back...

PAŃSTWO W SYSTEMIE POLITYCZNYM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Kornaś
 • Nauka o państwie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1225

miedzy nimi a władzą ● Okres przed państwowy był okresem anarchii i zagrożenia bezpieczeństwa jednostek...

Pytania i opracowane odpowiedzi do egzaminu

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Śliwa
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 973
Wyświetleń: 4305

rynkowej. · w celu poznania i zrozumienia swojego środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, aby opracować...

Ogólne zasady i koncepcje projektowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2331

przeprowadzenie kompleksowej analizy sytuacji zewnętrznych i uwarunkowań wewnętrznych przedkładanie celów...

Sokolik- Psychoanaliza i Ja

 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1729

czują, że stali się kimś zupełnie innym niż byli dotychczas poczucie wewnętrznej spójności gdy go brak...

Postacie w filozofii politycznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

zewnętrzna - tylko pod warunkiem istnienia prawa wolność wewnętrzna - umożliwia życie moralne wolność...

Święty Augustyn-życiorys i poglądy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882

- wolność formalna - może wybierać między dobrem a złem - wolność materialna - wewnętrzna skłonność...