Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne - strona 416

Społeczne aspekty ja - wykład 10

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

mnie? osobistego bezpieczeństwa: Jak można uniknąć przemocy ze strony innych? PODSTAWOWE ŹRÓDŁA SAMOWIEDZY Wczesne...

Pojęcie polityki bilansowej- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Beata Dratwińska-Kania
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1204

przedsiębiorstwa. Jako cele wymienia się także: maksymalizację zysku, zapewnienie bezpieczeństwa działania firmy...

Obowiązywanie prawa - akty normatywne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

w życie. Zasada lex retro non agit - przyjmuje się ją, ażeby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa prawnego...

Cenzura

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1435

, dominowała wewnętrzna (nieformalna) cenzura redakcyjna i zinstytucjonalizowana cenzura prewencyjna. W Polsce...

Infrastruktura społeczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2170

wewnętrzne i zewnętrzne, mieszkalnictwo, ochronę środowiska, obrót towarowy i gospodarkę komunalną. (Idąc...

Warunki a czynniki rozwoju

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Chomatowski
 • Ekonomika
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1365

Wykład 4 - Warunki a czynniki rozwoju: Siły zewnętrzne Siły wewnętrzne Czynniki rozwoju...