Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne - strona 38

Nadzór/kontrola -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

centrali i oddziałów banku Instytucja kredytowa: Nadzór bankowy Kontrola wewnętrzna Audyt (zewnętrzny...

Zasada jawności procesu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

zastępując: a. jawność wewnętrzną - zasadą kontradyktoryjności b. jawność zewnętrzną- zasadą publiczności...

Biznesplan - istota i rodzaje

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1603

firmy Dla celów wewnętrznych przedsiębiorstwa Dla potrzeb zewnętrznych Biznesplan projektu...

Kontrasygnata i prerogatywy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

za bezpieczeństwo wew. i zew. należą do RM, to Konstytucja przyznaje prezydentowi pozycję najwyższego zwierzchnika...

Procesy regionalizacji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1092

powiązań ekonomicznych i wewnętrznych zmian strukturalnych(scalanie gospodarek). Gospodarki uzależniają...

Prezentacja wykład 12

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

o bezpieczeństwie i w wewnętrznych planach operacyjnoratowniczych zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia awarii...

Przeciwdziałanie poważnym awariom

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

, które pozwolą na uwzględnienie w programie zapobiegania awariom, raportach o bezpieczeństwie i w wewnętrznych...