Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne - strona 372

Powiat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 812

(profilaktyka, utrzymywanie straży pożarnej) Porządek publiczny, bezpieczeństwo powszechne w wymiarze...

Bankowość - wykład I

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Bogumiła Swat
 • Bankowość
Pobrań: 462
Wyświetleń: 12012

" • prawo wewnętrzne poszczególnych państw członkowskich UE określa rodzaje instytucji działających na rynku...

Kształtowanie się III RP 1989-1991

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1484

bezpieczeństwa. Faktem jest, że w rządzie Mazowieckiego resorty siłowe (Spraw Wewnętrznych i Obrony...

Interwencjonizm w Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

postanowienia dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na trzeci zaś składają się postanowienia...

Ubóstwo- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1435

się nie tylko w manifestacjach, ale też rebeliach wewnątrzpaństwowych, które mogą prowadzić do sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa...

Makroekonomia- wykłady

 • dr Ludwik Hejny
 • Makroekonomia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4942

inflację. (bo producenci przerzucą ceny na klientów) 2 rodzaje źródeł inflacji: - wewnętrzne - impuls...

Tranzycja polityczna-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Maciej Potz
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

poczucie bezpieczeństwa społecznego akceptacja społeczna i poparcie dla dokonujących się zmian (mobilizacja...