Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne - strona 220

Lean management - kaikaku

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Stanisław Białas
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1659

końcowego, wartość produktu czy usługi nie może być wyznaczana na postawie jej wewnętrznej wartości...

Organizacja wewnętrzna parlamentu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1232

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA PARLAMENTU Powszechnie odróżnia się organy kierownicze i pomocnicze Sejmu...

Grupa i przywództwo

 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1414

jest podejmowanie błędnych decyzji przez zespół wskutek tego, że wewnętrzna dynamika grupowa (motywacja...

Władza ustawodawcza - Parlament

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1442

parlamentarna może kształtować wewnętrzna politykę państwa, w Wlk.Bryt.- decyzje większości są niepodważalne...

Pałace i osadnictwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka egejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

i dwukondygnacyjne z dużymi salami na osi i korytarzami biegnącymi na wzdłuż ścian zewnętrznych. Były kryte...

Pedagogika opiekuńcza-Domy Dziecka

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • dr Grażyna Miłkowska
 • Pedagogika opiekuńcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

dal sierot otrzymał dumną nazwę „Państwowy Dom Dziecka”. Władza demonstrowała wobec sił wewnętrznych...

Polityka handlowa krajów UE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

Europejski. W związku z utworzeniem rynku wewnętrznego wprowadzono przepis mówiący, iż jest niemożliwe...

Ochrona środowiska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4389

przedsiębiorstwa pełni istotną funkcję wewnętrzną, będąc elementem systemu zarządzania, oraz funkcję zewnętrzną...