Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne - strona 217

Bezrobocie - patologie społeczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1631

rzeczy jest niezaspokojenie ważnych potrzeb życiowych, a wśród nich poczucia bezpieczeństwa? Przed kilku...

Stan graniczny nośności - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1477

się zwykle jako bryłę sztywną i sprawdza się bezpieczeństwo na wywrócenie i przesunięcie. Warunek...

Teorie Stosunków mniędzynarodowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marcin Kędzierski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2079

przez człowieka rozumnego · państwo jest najważniejszym aktorem stosunków mn. i prowadzi politykę wew. i zew...

Dachy - konstrukcje - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. PWr dr hab. inż. Jerzy Jasieńko
 • Konstrukcje drewniane
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1232

. Więźba krokwiowa jest najprostsza. Stosuje się ją, gdy rozpiętość między zewnętrznymi ścianami nośnymi...

Ustawa o prawie farmaceutycznym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1008

i bezpieczeństwa ich stosowania, 2) warunki wytwarzania produktów leczniczych, 3) wymagania dotyczące reklamy...

Podział źródeł informacji-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Anna Kasprzyszak
 • Dziennikarskie źródła informacji
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2415

(to, co dziennikarz sam może wydobyć): wywiady, archiwa. 2a. formalne (oficjalne): - zewnętrzne: oficjalne dokumenty...