Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne - strona 188

Polska polityka zagraniczna- wykład 9

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 910

przeświadczenie o tym iż Ukraina musi istnieć daje nam bezpieczeństwo przed Rosją. Istnienie Ukrainy...

Księgi Rachunkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1386

- wystawiane w danej jednostce wewnętrzne - ich użytkownikami są inne komórki danego przedsiębiorstwa...

Pełny cykl rachunkowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2219

- wystawiane w danej jednostce wewnętrzne - ich użytkownikami są inne komórki danego przedsiębiorstwa...

Przyrządy suwmiarkowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Metrologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1519

od konstrukcji mogą być użyte do pomiarów zewnętrznych, wewnętrznych oraz mieszanych. Są one wykonane...

Wykonanie obudowy stałej

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

nośnych - krążynach. Zewnętrzny obrys krążyny musi do­kładnie odpowiadać wewnętrznemu obrysowi obudowy...

Wykonywanie złączy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

ścianami wewnętrznymi. W czasie między montażem ścian zewnętrznych a prostopadłych ścian wewnętrznych...

Utylitaryzm i socjologia - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Tomasz Sobieraj
 • Pozytywizm
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1281

. Socjologowie badają jednostki o tyle o ile są one w jakiś wewnętrznych relacjach między sobą. Jednostka...

Rekrutacja - Właściwości osobowe i ich ocena

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

w niej oraz wytworzenie pozytywnych postaw i chęci zatrudnienia.   Źródła rekrutacji -         wewn. rynek pracy -tworzą...