Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne - strona 14

Organy zdecentralizowane

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

unijnych, o większość należy do 1, do 2 EA Leków, do 3 np. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego...

Ścieżka polityczna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 952

; określa sposoby kontroli nad władzą; * Suwerenność: - wewnętrzna: podporządkowanie wszystkich podmiotów...

Globalizacja a kultura- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1302

liczby uczestników sm -dochodzi do zacierania się granic między tym co wewnętrzne a tym co zewnętrzne...

Instytucje i budżet UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Dąbrowski
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1883

, metoda wspólnotowa - wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, współpraca międzyrządowa - wymiar...

Zarządzanie kryzysowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Brzeziński
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3423

Jest to pojęcie szersze od samego kryzysu. Jest to zespół wewnętrznych i zewnętrznych okoliczności wpływających...

Wykład - Zgromadzenie Ogólna ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 588

Bezpieczeństwa lub wniosek taki ma poparcie większości państw członkowskich. Na początku każdej sesji...

Wartościowanie metodą UMEWAP95

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Rafał Kusa
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3227

się w kasie Za bezpieczeństwo innych osób: brak takiej odpowiedzialności Za kontakty zewnętrzne...