Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski - strona 273

Prawo bankowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Kryczko
 • Prawo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1890

długi w razie gdyby czeski bank upadł, a nie polski. Oddział - jednostka organizacyjna wykonująca...

Europeizacja prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

Polska z całości art. 18 ratyfikowała tylko ust. 4 Ochrona praw pracowników migrantów i ich rodzin Art...

Liberalizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1295

. Państwo powinno zająć się tylko porządkiem i bezpieczeństwem. Niemcy stworzyli koncepcję państwa prawnego...

Okres globalnego pokoju

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

, że nie można ona przekroczyć żelaznej kurtyny (Łaby - granicy podziału Niemiec). Jak wiemy Europa wschodnia, w tym polska...

Prawo Unii Europejskiej - notatki 3

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

); 1981r. - Grecja; 1986r. - Hiszpania, Portugalia; 1995r. - Austria, Finlandia, Szwecja; 2004r. - Polska...

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1400

moralnych. Pozostałe warunki to tzw. przepisy policyjne ( obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom...