Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski - strona 249

Doktryny opisowo

Pobrań: 133
Wyświetleń: 1589

(wewnątrzpaństwowy) i zewnętrzny (międzypaństwowy). Ze względu na upływ czasu od powstania tej definicji (1. połowa...

Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 959

, zach. - posłuszeństwo) zewnętrzny i wewnętrzny (problem postawy). Postawa antycypowana zachowanie...

Prawo w starożytności - Prawo prymitywne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1680

bezpieczeństwa obrotu. → pojęcia abstrakcyjne i odformalizowane w praktyce, choć związane z tradycjami prawnymi...

Prawo handlowe w systemie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Klaudiusz Przybyłek
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

VI 1934 r. wprowadzono kodeks handlowy. Kodeks ten obowiązywał na całym obszarze Państwa Polskiego...

Historia gospdarcza MSG - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2408
Wyświetleń: 2730

, celem zyskania ochrony i pomocy; na ziemiach polskich, do stanu chłopskiego spadła również zubożała...