Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski - strona 238

System polityczny Francji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • wykładowca nieznany
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2569

i Obywatela 1789 - niesienie wolności, równości i braterstwa - prawi własności, bezpieczeństwo, prawna...

Pomoc gospodarcza- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 371
Wyświetleń: 742

sprawiedliwości, słuszność, dobroć dawcy. Bezpieczeństwo międzynarodowe - podkreślanie, że to dla bezpieczeństwa...

Zasady proceduralne demokracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Łojko
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

prywatnego , są różne rozwiązania historyczne . Inną cechą jest - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego...

Dostęp do informacji publicznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1463

przez nakładanie na nie obowiązków informowania władz oraz inwigilację dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego...

Konflikty w Afryce - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Michał Klimecki
 • Główne konflikty współczesnego świata
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1666

niezałatwione. Rezolucja 15/90 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 24.03.2005 powołuje misję pokojową w Sudanie (głównie...

Historia wychowania obronnego

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Ryszard Bania
 • Teoria wychowania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4732

Legionów Polskich we Włoszech, uzyskanie częściowej autonomii - Księstwa Warszawskiego, autonomia Królestwa...

Wykład - Forma i typ państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 322
Wyświetleń: 826

. Podział państw na monarchie i republiki oddaje zewnętrzny charakter struktury władzy państwowej...