Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski - strona 230

ZIMNA WOJNA

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1036

kwietnia 1948 - 30 czerwca 1952). Program Wzajemnego Bezpieczeństwa (MSP) + ERP = 13,9 mld $ Pakt...

Prawa człowieka w społeczeństwie polskim

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Dynamika rozwoju wspłczesnego społeczeństwa polskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

polskiego: te które pochodzą z przeszłości odległej, tzn. ze społeczeństwa tradycyjnego...

Wartość człowieka

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Dynamika rozwoju wspłczesnego społeczeństwa polskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

polskiego: te które pochodzą z przeszłości odległej, tzn. ze społeczeństwa tradycyjnego...

Infrastruktura transportu

  • Politechnika Warszawska
  • dr Eugeniusz Kuźmiński
  • Algebra
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1883

na środowisko. RównieŜ poziom bezpieczeństwa jest mniejszy niŜ w przypadku innych gałęzi transportu. Zwiększenia...