Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski - strona 202

Wykład - Analiza wypadków przy pracy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1477

bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach węgla kamiennego i przedsiębiorstwach robót górniczych”. Statystyka...

Wykład - Stany nadzwyczajne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

są możliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny. III Stan wojenny: 1) Może być wprowadzony w razie: a) zewnętrznego zagrożenia...

Projek

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2135

, ale pośrednio może mieć wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Czy rozważa się w polskiej gospodarce potrzebę...

Filozofia prawa - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 980
Wyświetleń: 2212

prawa i teoria prawa. Wskaż stanowiska w tej kwestii prezentowane w literaturze polskiej. filozofię...

Wykład -certyfikacja, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Anna Iwanicka-Maciura
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

Doświadczalnej Politechniki Lwowskiej. -Do 1989r próbowano pobudzać polskie przedsiebiorstwa do produkcji wyrobów...

Trzy filary Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a trzeci - współpracę w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw...