Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski - strona 194

Etyka - notatki z wykładów

 • dr hab. Dorota Jasiecka
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1813

, przyjemność Dobra wartościowe ze względu na następstwa (Dobra zewnętrzne) -umożliwiają zdobycie innych dóbr np...

Finanse publiczne - fundusze celowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Renata Papież
 • Finanse publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2023

Bezpieczeństwa Publicznego (dysponent – minister właściwy ds. wewnętrznych), Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych...

Ruch ekologizmu - myśl i ruch

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 791

w sprawy przyrody cywilizacja przemysłowa przekroczyła granice bezpieczeństwa, wywołując skutki alarmująco...

Kategorie geotechniczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

bezpieczeństwa obiektu wy­nikającą ze stopnia skomplikowania projekto­wanej konstrukcji, jej fundamentów...

Wspólne polityki - Unia Europejska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

następującymi okolicznościami: Moralnością publiczną, Bezpieczeństwem publicznym, Ochroną zdrowia i życia ludzi...

Ściaga-bank

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Sułowska
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

do realizacji pol. gospod., indywidualne decyzje banku (umowy, organizacja, sprawy personalne) cechuje...

Samorządowe Zakłady Budżetowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 924

wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu i Szefowi Centralnego Biura...