Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski - strona 136

Wykłady z finansów publicznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 3192

: bezpieczeństwo, sprawiedliwość, wspieranie zatrudnienia, walka z bezrobociem, zabezpieczenie społeczne, ochrona...

Naród - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 420
Wyświetleń: 791

szukają bezpieczeństwa i tożsamości poprzez członkostwo we wspólnocie narodowej. Więc lojalność...

Prawo karne wykonawcze

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. zw.dr hab. Stefan Lelental
 • Prawo karne wykonawcze
Pobrań: 595
Wyświetleń: 5348

zamkniętego w warunkach zapewniających ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu, oraz wymienionego w art...

Rozszerzanie strefy euro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1274

i bezpieczeństwa 02.04.2008 => traktat zostal zatwierdzony przez polski parlament. 2.10. 2009 => Irlandia mówi...

Europejski system ochrony praw człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1855

. Dziś Rada Europy liczy 46 państw (większość państw europejskich, bez Białorusi).   Polska jest członkiem...

Fundacje - Krajowy Rejestr Sądowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

Polskiej. Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego...

Nośniki danych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

. Przy braku zewnętrznego pola magnetycznego nie wykazują własności magnetycznych, w obecności pola słabo...