Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski - strona 130

Żegluga

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Józef Koziński
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

bezpieczeństwa w zakresie: 1)budowy, stałych urządzeń i wyposażania 2)właściwości manewrowych 3)ochrony wód...

Kadry administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Arkadiusz Meller
 • Administracja publiczna
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 6825

cywilnej). Wymagania - obywatel polski, - nie może być karany za przestępstwo umyślne, Taka osoby może stać...

Polityka społeczna wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 3283

wysokiego poziomu bezpieczeństwa socjalnego; zwalczanie i zapobieganie patologii społecznej. Ad 4...

Rada - Instytucje Europejskie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

i polityki bezpieczeństwa. Wykaz pozostałych składów Rady ma być przyjęty przez Radę Europejską większością...

Psychodynamizm

 • dr Joanna Trzópek
 • Wprowadzenie do psychologii
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3605

ukierunkowane jest nie zewnętrznymi czynnikami, ale wewnętrznymi siłami motywacyjnymi Między tymi siłami często...

Prawo w UE - Swobody europejskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1358

stanowienia prawa wspólnotowego, a także procedury sądowe, stosunki zewnętrzne Wspólnot, prawo wspólnotowe...

Finanse- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Gabriela Łukasik
 • Finanse
Pobrań: 371
Wyświetleń: 959

- ryzyko straty wynikającej z niewłaściwych (zawodnych) procesów, ludzi, systemów, zdarzeń zewnętrznych...

Prawo Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

stanowienia prawa wspólnotowego, a także procedury sądowe, stosunki zewnętrzne Wspólnot, prawo wspólnotowe...