Benchmarking - strona 14

Lean management

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3059

, benchmarking lub outsourcing, należy do rodziny nowych koncepcji zarządzania. Lean management to „odchudzone...

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Włodzimierz Karaszewski
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1470

oligopolistycznych zachowań równoległych: Benchmarking: praktyka stosowana w zarządzaniu polegająca na porównywaniu...

Projektowanie produktów-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska
 • Zarządzanie w usługach i produkcji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

(benchmarking - ściąganie pomysłów od innych, ale w zorganizowany sposób). Proces generowania pomysłów...

Zarzadzanie jakością - TQM

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1533

, sprzężenie zwrotne; Plany szkoleń długo- i krótkoterminowych; Benchmarking; Zaufanie, pewność, akceptacja...

Materiał zgromadzony podczas wykładów

 • Uniwersytet Opolski
 • prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3290

dr hab. Stanisława Sokołowska. Poruszają one następującą tematykę: techniki organizatorskie, wyjaśnienie istoty metody, metodyki, strategie organizatorskie w ujęciu różnych autorów, interpretacja trójkąta Nadlera, istota i typologia zmian w organizacji, najważniejsze informacje odnośnie reeingin...

Zarządzanie strategiczne

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Ryszard Zach
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 7714

- strategia konkurencji - przełom lat 80 i 90 - reinżynieria, benchmarking, projekt, proces. (19.03.2011 r.) T...