Benchmarking - strona 10

Charter Mark - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

w celu określenia standardów świadczonych usług. 2.4. Reengineering i Benchmarking - metody doskonalenia...

Nadzór nad wyrobem niezgodnym, sem 6

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Anna Stój
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

Ishikawy *badania satysfakcji klienta *techniki organizacyjne *burza mózgów, benchmarking, diagram drzewa...

Istota planowania kadr

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2408

do kształtującej się sytuacji Benchmarking uczenie się poprzez naśladowanie najlepszych, podpatrywanie lidera...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusław Nierenberg
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1470
Wyświetleń: 2219

struktury, a dzięki temu skrócić czas wykonywanych operacji   5. Co to jest benchmarking? BENCHMARKING...

Podejścia organizatorskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2135

przede wszystkim odzwierciedlenie w nowoczesnych metodach i koncepcjach doskonalenia organizacji, jak: benchmarking, reengineering...