Barbaro - strona 32

Człowiek jako istota społeczna

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4522

kultury, Warszawa 1991, PWN. Barbara Olszewska - Dyoniziak, Zarys antropologii kultury, Kraków 1996, Wyd.U...

Patologie społeczne

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  • Patologie społeczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4508

rozwiązanie Uwierz w siebie Program interwencyjny autorstwa Barbary i Grzegorz Paziów „Odczuwaj, Ufaj , Mów...

Narkotyki- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2429

. Z badań Barbary Fatygi i Jolanty Rogali-Obłękowskiej, autorek książki "Style życia młodzieży a narkotyki...