Bank inwestycyjny - strona 51

note /search

Historia gospodarcza - Kalendarze

 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 546
Wyświetleń: 5614

Szczegółowe opracowanie książki Jana Szpaka dotycząca Historii gospodarki. Plik zawiera 29 stron opisu z książki. Tematyka obejmuje następujące zagadnienia. Periodyzacja historii: periodyzacja wolna, kalendarze, periodyzacja praktyczna, marksistowska, stadiów rozwoju wg Walta Rostowa, wg kryterium w...

Historia gospodarcza - Periodyzacja

 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4998

W materiałach tych opisane są takie zagadnienia jak: przedmiot historii gospodarczej, periodyzacja historii, periodyzacja studiów rozwoju wg Rostowa, komendacja, beneficjum, stosunek poddańczy, kontrakt lenny, obowiązki wasala i seniora, państwo feudalne, Stany Generalne, monarchia, dzieje osadnict...

Polskie prawo finansowe - zagadnienia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 847
Wyświetleń: 1673

Polskie Prawo finansowe Przedmiot, cechy i funkcje publicznej gospodarki finansowej . Potrzeby zaspokajane indywidualnie co łączy się z gospodarką rynkową, oraz potrzeby zaspokajane publicznie przez działalność państwa. Podział potrzeb zaspokajanych prywatnie lub publicznie zmienia się wraz z prze...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 2338
Wyświetleń: 7532

Wykłady zawierają następujące kwestie: przykład na zrozumienie teorii stopy zwrotu; stopa dyskontowa; stopa zwrotu; przykład na wyjaśnienie oczekiwanej stopu zwrotu; przykład opisujący ryzyko; średnie ryzyko portfela; liczenie wielkości zwrotu w wartościach nominalnych; nierówność trzebieszewa i...

Podstawy ekonomii - Pieniądz

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2968

Pieniądz, powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań, pełniący rolę powszechnego ekwiwalentu. Pieniądz pojawił się jako pośrednik w procesach wymiany wówczas, gdy nabrały one cech masowej powtarzalności, regularności, a więc w okresie przechodzenia od gospod...

Prawo wspólnotowe UE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 616

Obrachunkowy Pomocnicze: Komitet Ekonom. i Społ. Finansowe: Europ. Bank Inwestycyjny(EBI), Europ. Bank...

Testy Polska w UE

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 5082

) oraz dostęp do kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W 1975 r. podpisano umowę z Izraelem - strefa...

Finanse - notatki z ćwiczeń z całego semestru

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 1596
Wyświetleń: 6993

Są to notatki i zadania domowe z ćwiczeń z finansów z II semestru, I roku finansów i rachunkowości. Test wyboru 1.Finanse publiczne gromadzone są dobrowolnie, w celu realizacji potrzeb P F indywidualnych.2.Funkcja kontrolna finansów polega na dostarczaniu budżetowi środków na P F funkcjonowanie...

Wirtualna gra giełdowa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

„WIRTUALNA GRA GIEŁDOWA” SPIS TREŚCI: 1.RYS HISTORYCZNY giełdy papierów wartościowych w Polsce strategia GPW informacje podstawowe o indeksach giełdowych 2.SŁOWNICZEK-podstawowe pojęcia związane z giełdą 3.STRATEGIA INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 4.ANALIZA MOJEGO PORTFELA INWESTYCYJNEGO-struktura il...