Bank inwestycyjny - strona 40

Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

oraz środków własnych i finansowania instytucji pozabudżetowych (Europejski Bank Centralny, Europejski Bank...

UE (25 stron)

Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

Praw Człowieka. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) Został powołany traktatem o Europejskiej Wspólnocie...

Rynki finansowe - Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 973
Wyświetleń: 4053

rozliczeń Banki specjalistyczne - ich działanie ogranicza się do pewnych zagadnień, banki inwestycyjne (bank...

Unia Europejska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3220

, takie jak fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, czy banki inwestycyjne zaczęły szukać...

Rada Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Piotr Burgoński
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1253

nadmiernego deficytu budżetowego w danym państwie, Rada może m.in. wezwać Europejski Bank Inwestycyjny...

Organy doradcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Piotr Burgoński
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1148

Banku Inwestycyjnego, urzędnika lub innego pra­cownika Unii w czynnym zatrudnieniu. Mandat członków...

System instytucjonalny unii europejskiej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854

) Europejski Bank Inwestycyjny (art.308-309 TFUE) Bank międzypaństwowy Funkcje: udziela pożyczek i gwarancji...