Audytorium - strona 32

Kryminologia - zagadnienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 574
Wyświetleń: 5236

kryminologicznych nie powinien być sprawca, ale „audytorium społeczne”, które dokonuje obserwacji i oceny...

Prasoznawstwo - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Wojciech Adamczyk
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 7763

demograficzną audytorium medium, to pozna sposoby zachowania - model dyfuzji - 1955, Lazarsfeld, Elinn Katz...

Marketing - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1211

) kwestionariusza ankietowego. Ankiety: A - audytoryjne - grupa znajduje się w jakimś audytorium (sali). B...

Gatunki Dziennikarskie-skrypt 2011

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gatunki dziennikarskie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 868

(ze względu na sposób przekazu): - bezpośredni przed audytorium - prasowy - radiowy i telewizyjny...

Adam Mickiewicz "O poezji romantycznej"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1120

wielkiej magii - staje się budowniczym i kreatorem wszechświata. Przemawia przed audytorium, która uważa...

Metodologia badań

Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

zakładu;  Audytoryjne – wypełniane jednocześnie przez dana grupę respondentów, audytorium w obecności...

Psychologia polityki wyklady

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 826
Wyświetleń: 4039

...Metody badawcze to; wywiady, sondaże, m. eksperymentalne, symulacje komputerowe, Teorie; analiza procesu tworzenia i zawartości przekonań jednostek i grup ( schematy heurystyki, skrypty poznawcze) teoria symbolicznych ideologii. Rozwój psychologii polityki w Polsce po 89; stałą się potrzeb...