Analogia iuris - strona 21

Zasady ogólne w kpa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

, a niekiedy mówi się wprost, że stosuje się je na zasadzie analogii (stosowanie analogii jest co do zasady...

Historia państwa i prawa - wykład 11

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 707

, tortury (wraz z rycinami jak odpowiednio je wykonać → stąd nazwa Nemesis Theresiana), stosowanie analogii...

Ciężar dowodu - Domniemania prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1988

w oparciu o zasady doświadczenia Domniemania prawne (praesumptiones iuris) - ustanowione przez normę prawną...

Fizyka- wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Marta Krzesińska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

materialnych, twierdzenie o ruchu środka masy, dynamika bryły sztywnej, analogia między ruchem postępowym...

Rodzaje pożyczki-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

procesową wierzyciela który udzielił pożyczki osobie alieni iuris czyli synowi pozostającemu pod władzą ojca...

Emancypacja - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

taka uzyskiwała statut sui iuris lecz traciła wszelkie prawa wynikające z przynależności do agnacji. Nie mogła...