Analogia iuris - strona 19

Typizacja wykroczeń - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2303

praworządne działanie organów stosujących prawo -nie można stosować analogii -dopuszcza się jednak analogię...

Nauka administracji- wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Cieślak
 • Nauka administracji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 742

są wyrazem mechanizmu wyrównywania pola regulacji); stosowanie analogii (wówczas, gdy ustawa nie zawiera...

Wnioskowanie a contrario- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

z wnioskowaniem z analogii. Jeśli pewien stan rzeczy spełnia określone przesłanki, to pociąga za sobą określone...

Termin przedawnienia i jego bieg

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

okresowe należne w przyszłości- 3 lata. ( Art. 125 ). Są to normy o charakterze iuris cogentis - terminy...

Powszechna historia prawa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Marian Klementowski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 826
Wyświetleń: 4186

...Ramy chronologiczne: • państwo feudalne – od 476 r. (upadek Cesarstwa Zachodniego) Ustrój społeczno-polityczny, w którym podstawą stosunków produkcji była ziemia należąca do rycerstwa, ale użytkowana przez poddanych chłopów, • państwo konstytucyjne W zakresie historii ustroju właściwe ...

Władza ojcowska i pokrewieństwo.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

(adoptio w sensie szerszym) Poczęcie w małżeństwie Dziecko pozamałżeńskie - sui iuris, nie podlegało władzy...

Sentencje podstawowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2268

zagwarantowania każdemu jego prawa. 1. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique...

Sukcesja uniwersalna - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

mu przysługiwała po śmierci zwierzchnika (sui iuris) całość składników majątkowych które mógł włączyć do swojego...

Tabelka - paremie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1008

, sing., fem.,definitio,-onis definicja in - w / iure - abl., d3, neu., sing., ius,iuris prawo civili...