Analogia iuris y legis - strona 5

Wykładnia prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

PARIBUS CASUS PARIA IURA- W podobnych sprawach podobne prawa. ANALOGIA LEGIS ANALOGIA IURIS zapożyczenie...

System prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 707
Wyświetleń: 952

: - analogia iuris (z prawa) - polega na odwołaniu się do całego porządku prawnego; do ogólnych zasad systemu...

Wykład - System prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

iuris. Analogia legis jako sposób wypełniania luk ma największe znaczenie w prawie cywilnym, mniejsze...

Łacińska terminologia prawnicza-tłumaczenia 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1232

, dla którego stanowiono określoną normę prawną ratio iuris zgodność prawa z jego fundamentalnymi zasadami ubi eadem legis...

Prawoznawstwo - pojęcia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 889

Pojęcia: analogia legis - wnioskowania z podobieństwa ustawy w danej gałęzi prawa analogia iuris...

Źródła i system prawa - konstytucja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1078

. analogia legis z podobieństwa ustawy w danej gałęzi prawa. analogia iuris z podobieństwa normy wtórnej...

System prawa - Konstytucja.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1260

do już kiedyś rozstrzygniętej. Nie ma zastosowania w KK. analogia legis z podobieństwa ustawy w danej gałęzi...

Prawoznawstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3668

w drodze analogii z ustawy (legis) albo w drodze analogii z prawa (iuris). Analogia legis - stan faktyczny...

Wykładnia prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Radosław Stróżyk
 • Logika dla prawników
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1659

Analogia z ustawy(Analogia legis) - polega na zastosowani do nieuregulowanego stanu rzeczy, regulacji...