Analogia iuris y legis - strona 4

Materiały interpretacyjne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980

) Dwa rodzaje analogii: 1. analogia legis - na podstawie ściśle określonych przepisów - analogia z ustawy 1 etap...

Sentencje + zwroty

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Nikodem Pastwa
 • Prawo karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1379

. ANALOGIA IURIS Analogia z prawa. 10. ANALOGIA LEGIS analogia z ustawy 12. ARGUMENTUM A COHAERENTIA argument...

Konstytucyjne podstawy prawa karnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2205

o analogię iuris jak i analogię legis. I tak: np. jest przepis dotyczący kradzieży rzeczy (kto zabiera w celu...

Wykład - systemy prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 637

, usuwamy przy pomocy analogii. analogia legis, czyli analogia z ustawy - stosujemy przepis...

Stosowanie prawa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

się na analogię legis - analogię z ustawy i analogię iuris - analogię z prawa. Istnieją dwa modele wnioskowania...

Lex natura ecclesia - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

. Doprecyzowanie pojêæ 4.3.4.2. Przynale¿noœæ do Koœcio³a sui iuris 4.3.4.3. Kult Bo¿y, szczególnie ¿ycie...

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Bartosz Wojciechowski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 2947

normatywnych mamy prawo zastosować podobną argumentację. Dwa podstawowe rozumowania per analogia analogia legis...