Analiza wskaźnikowa - strona 34

Akcje, papiery wartościowe

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 42
Wyświetleń: 4046

sprawozdań finansowych oraz analizy wskaźnikowej. Analiza ta jest potrzebna do prześledzenia tendencji...

Analiza finansowa firmy

  • Analiza finansowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1694

finansowa. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźników płynności Wskaźniki płynności Lp. Nazwa wskaźnika 1995...

Test z bankowości

Pobrań: 203
Wyświetleń: 3542

wskaźnikowa prognozowania statystycznego Rozwinięciem analizy wskaźnikowej jest: metoda ankietowa metoda...

Metoda socjometryczna

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1393

do tzw. analizy wskaźnikowej. Ograniczeniem socjometrii nie jest Moreno teoria społeczeństwa...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku

  • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
  • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4431

. Podpisanie umowy. Uruchomienie środków. Administrowanie kredytu. Analiza wskaźnikowa Rentowność Aktywów ROA...