Analiza wskaźnikowa - strona 12

Przedsiębiorstwo - opis funkcjonowania

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

) Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - ocena ekonomiczna...

Badanie bilansu firmy

  • Analiza finansowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2051

informacji, jakie zawarte są w rachunku przepływów pieniężnych. Kolejny podrozdział zawierał będzie analizę...

Opracowane definicje i zagadnienia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Wojciech Matuszewski
  • Podstawy ekonomii
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 1673

i przyjemność wobec korzyści, jaką osiągają konsumenci w wyniku spożycia jakiegoś dobra. 14. ANALIZA WSKAŹNIKOWA...