Analfabetyzm - strona 25

note /search

Historia gospdarcza MSG - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2730
Wyświetleń: 3199

Historia gospodarcza wykłady prowadzący: prof. Z. Bik notatki: OPP Mateusz Cisło MateuczCisko OO kierunek: Gospodarka i Administracja Publiczna rok 2009/2010, semestr letni - 1 - Temat 1 Wprowadzenie – periodyzacja dziejów, feudalizm. 04.03.2010 11.03.2010 PERIODYZACJA – wspólnota pierwo...

Historia gospodarcza - powtórzenie do egzaminu - praca zbiorowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 427
Wyświetleń: 7651

Pieniądz. Kształtowanie się kapitalizmu handlowego w europie zachodniej (XVI-XVIII. Narodziny i rozkwit gospodarki przemysłowej. Przemiany gospodarki kapitalistycznej w drugiej połowie XIX wieku. Rola państwa w procesach industrializacyjnych. Rewolucja w sektorze usług. Powstanie gospodarki światow...

Polityka społeczna i zdrowotna - Opracowanie wykładów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1092

Polityka społeczna zajmuje się podziałem dóbr i usług powstałe w gospodarce pomiędzy ludźmi tak by każdy mógł godnie żyć. Społeczna gospodarka rynkowa: Polityka społeczna jako działalność naukowa: Geneza polityki społecznej (XIX wiek); wczesny rozwój kapitalizmu( podstawa polityki społecznej były...

Wykład - offshoring indyjski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1218

problemami takimi jak analfabetyzm, powszechne ubóstwo czy trudna do przezwyciężenia struktura klasowa...

Wprowadzenie do pedagogiki

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3017

doc. Notatka to plik składający się z 3 notatek po 10, 9 i 6 stron dotyczących pojęć z pedagogiki. W notatce zawarte są m.in. takie pojęcia, jak: różne rodzaje wiedzy o edukacji, pedagogika, kultura, paradygmat, paradygmaty naukowe w pedagogice, paradygmaty edukacyjne, pedagogia, ewolucja tożsamo...

Historia matematyki

Pobrań: 63
Wyświetleń: 2079

. imperium podzieliło się na część Zachodnią i Wschodnią. Nastąpił kompletny upadek kultury, analfabetyzm...

Ogólna charakterystyka polityki gospodarczej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Ogólna charakterystyka polityki gospodarczej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2709

przez ONZ. Bierze on pod uwagę: oczekiwaną długość życia stopień analfabetyzmu liczbę osób uczących...