Analfabetyzm - strona 13

Reforma oświaty- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1834

analfabetyzm funkcjonalny (czyli nieumiejętność zrozumienia czytanego tekstu), 60% maturzystów...

Jan Paweł II

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1848

a ubóstwem, zwracał uwagę na różnicę w dziedzinie kulturowej: analfabetyzm, trudności osiągnięcia wyższego...

Geografia Regionalna Polski

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Geografia regionalna świata
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1764

. Poziom wykształcenia: po wojnie likwidacja analfabetyzmu. W województwach dużych urbanizacji...

Kulturoznastwo -praca2

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1260

analfabetyzm, poprzez kursy i szkolenia podnoszono poziom wykształcenia zawodowego, wyraźnie podniosły...

Geografia ekonomiczna cz.4

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

ROZWINIĘTE, OBA CZYNNIKI SPADAJĄ. ANALFABETYZM - MIERZYMY WSKAŹNIKAMI ALFABETYZACJI CZYLI STOSUNKIEM OSÓB...

Charakterystyka Iraku

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

). Analfabetyzm jest zjawiskiem stosunkowo powszechnym, czytać i pisać nie potrafi 2/5 obywateli kraju. Przeciętna...