Alimenty - strona 19

Renty i zasiłki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego osobom dla których alimenty zostały...

Mediacje - wstęp

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka negocjacji komunikacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1701

, o kontakty małżonka, który nie będzie sprawował bezpośredniej opieki, wysokość alimentów, podział majątku...

Prawo w społeczeństwie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1260

na nim obowiązek, np.: naprawił szkodę, spłacił dług, zapłacił zaległe alimenty. 3 sankcja nieważności polega...

Renty i zasiłki z ZUS

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1519

Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego osobom dla których alimenty zostały...

Polityka społeczna - wykłady - konkurencja doskonała

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1673
Wyświetleń: 14854

Prowadzący to prof. dr hab. Kazimierz Zieliński. Notatka składa się z wykładów, pytania i kwestie poruszane na egzaminie. Możemy dzięki niej poznać takie pojęcia, jak: konkurencja doskonała, dochód pełny, granica ubóstwa, uwarunkowania polityki społecznej, procesy migracyjne, dylematy funkcjono...

POMOC POSTPENITENCJARNA- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3206

, od których zasądzono alimenty oraz będących jedynymi żywicielami rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji potrącenie...