Alians - strona 30

Marketing międzynarodowy skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Chlipała
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 2534
Wyświetleń: 3108

łatwiej jest sprostać poprzez zawarcie aliansu strategicznego z innymi firmami. Postęp techniczny...

Rynek Kapitałowy i Finansowy

 • Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Emil Antoniszyn
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 847
Wyświetleń: 3493

skarbowe, bony zastawne, akcje oraz certyfikaty inwestycyjne. W 2004r. CeTO weszła w alians strategiczny...

Zarządzane strategiczne cz 3

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1092

Problem globalizacji polskich przedsiębiorstw: konkurencja globalna i lokalna odbiorcy mają coraz większe potrzeby, wymagania , producenci muszą się coraz bardziej dostosowywać do tych wymagań państwo industrialne przekształciło się w państwo informatyczne w przedsiębiorstwach ponoszone są co...

Zarządzanie -system

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

, mogą w znaczny sposób przeorganizować strukturę, np. poprzez tworzenie aliansów strategicznych lub outsourcing...

Oligopol - konspekt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2016

w samolotach przez linie lotnicze. Są to tzw. alianse. Kartel Załóżmy, że na rynku konkurencyjnym funkcjonuje n...

Gospodarowanie majątkiem

 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 4200

dużych pb-w: alianse strategiczne - przy tworzeniu tych partnerstw może chodzić o umocnienie swej pozycji...