Alegoria - strona 15

Kanon

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia sztuki
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2569

- Simone Martini - Zwiastowanie - Lorenzetti - Alegoria dobrych i złych rządów - Jan van Eyck - Madonna...

Ujejski - Wybór poezji i prozy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1407

, lecz właśnie Maraton - symbol bitwy zwycięskiej. Nie alegoria, ale jasne i oczywiste zestawienie losów Polski i Grecji...

Staropolka - kolokwium

 • dr Jacek Kwosek
 • Historia literatury polskiej średniowiecza i renesansu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, lecz poprzez stosowanie wyszukanych figur i myśli, gry słów, metafor. Chętnie używano alegorii i personifikacji. ...

Wyspiański Stanisław - Wyzwolenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 840

Masek: masko to nie alegorie, ale ludzie zakłamani, którzy tłumią własną myśl maski poglądów obiegowych...

Psychologizm i psychosocjologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1596

, nieokreśloność terminów, ich moc perswazyjną, metafory, analogie, alegorie itd. Chodzi o to, na skutek czego...

Percepcja wizualna - pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1365

alegorię memento Mori. Jeśli ustawimy się tak, by widzieć dobrze czaszkę, wówczas zniekształceniu ulegnie...

Podstawy psychologii notatki z wykładów 2012

 • dr Joanna Trzópek
 • Wprowadzenie do psychologii z elementami historii myśli psychologicznej
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1743

w sposób systematyczny i zawiera informacje. Arystoteles stosował metodę opisu, używał terminów, brak alegorii, metafor...