Aktywność zawodowa - strona 45

Geografia ekonomiczna (23 strony)

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

ludności zawodowo czynnej do ogółu ludności w wieku produkcyjnym świadczy o aktywności zawodowej danego...

Etyka w zarządzaniu-wykłady

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Renata Płoska
  • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 2100
Wyświetleń: 4977

)  werbalne (sposób odzywania się, żarty)  pozawerbalne (spojrzenie) Aktywność zawodowa osób w wieku...

Kwestie społeczne wykład referat

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
  • Polityka społeczna
Pobrań: 1512
Wyświetleń: 14630

w wieku 25-44 lata. Są to  głównie mężczyźni w okresie największej aktywności zawodowej...

Zarządzanie kadrami

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1260

aktywności zawodowej niektórych pracowników jedynie do terminowego pobierania wynagrodzeń. Modele motywacji...

Ekonomia - zagadnienia

  • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1407

oraz wysokich kwalifikacji. Rozmiary bezrobocia zależą od trzech czynników: współczynnika aktywności zawodowej...