Aktywność zawodowa - strona 42

Prawo finansowe - materiały

 • Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie
 • Prawo finansowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2695

aktywności zawodowej - w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało...

Ekonomia - ZASOBY

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 2114
Wyświetleń: 7301

w gospodarce. Współczynnik aktywności zawodowej- to relacje między zasobami siły roboczej a liczbą ludności...

Rozwój socjologii jako nauki.

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab Wojciech Żukowski
 • Socjologia
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3654

aktywności zawodowej. Wielu socjologów definiowało negatywnie emeryturę, lecz to się zmienia. Obecnie przeważ...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1939

= Z +B Sr - Siła robocza Z - zatrudnieni B - bezrobotni Współczynnik aktywności zawodowej = Sr / Lp Lp...

Psychologia zdrowia i choroby

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Tadeusz Ostrowski
 • Psychologia zdrowia i choroby
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3689

...Zasadnicze nurty tematyczne wykładu - tradycje i źródła psychologii zdrowia - przedmiot i obszar psychologii zdrowia - wpływ różnic indywidualnych na stan zdrowia - wzór zachowania a stan zdrowia - wpływ czynników sytuacyjnych i środowiskowych na stan zdrowia (środowisko pracy, ro...