Aktywność zawodowa - strona 33

Struktura Społeczna

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Tatiana Majcherkiewicz
 • Makrosocjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, gdzie odległość fizyczna jest też odległością społeczną; inna infrastruktura, inne kontakty, inny typ aktywności...

Polityka społeczna w UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 651

w podejmowaniu aktywności zawodowej, likwidowaniu różnic oraz proponowała wprowadzenie zasiłków celowych...

Spis powszechny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

% ogółu obywateli, w 2002 r.- już tylko 32,3%. Spadł tzw. współczynnik aktywności zawodowej. W 1988 r...

Ruchliwość społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

, a przede wszystkim z następstwem pokoleń - rozpoczynaniem i kończeniem aktywności zawodowej przez kolejne roczniki - ruchliwość...

Motywowanie w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Zbigniew Jarosz
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

ich aktywności zawodowej. Istotne znaczenie ma sam fakt posiadania pracy, związane z nią wynagrodzenie...

Bezrobocie - patologie społeczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1631

. Potrzebę uznania, samorealizacji oraz wiedzy i rozumienia. Kompetencje i aktywność zawodowa dobrze oceniane...

Wymagania na egzamin

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1092

aktywności zawodowej w zakresie lasów Jednostki badawczo-rozwojowe Rada gminy w drodze uchwały...

Ubezpieczenia gospodarcze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

, którego konsekwencją jest wygaśnięcie aktywności zawodowej, pogorszenie stanu zdrowia itp., a także np. z osiągnięciem...