Akt administracyjny deklaratoryjny - strona 29

Stosunek administracyjno- prawny

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Anna Dąbrowska
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

stosunku administracyjno-prawnego - mogą być one rozwiązywane z samej ustawy, w drodze aktu...

Władztwo administracyjne

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr inż. Barbara Stefańska
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 4690

, rozwinięte w aktach konstytuujących zakład oraz innych aktach wewnętrznych (statut, regulamin) Granice...

Nadzór nad legislacją administracyjną

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • ks. dr hab. Czesław Kustra
  • Legislacja administracyjna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3262

prawem. Prezes RM może uchylić akt prawa miejscowego wojewody i organów rządowej adm. niezespolonej...