Akt administracyjny deklaratoryjny - strona 28

Stosunek prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 910

: stanowienie prawa, orzeczenia sądowe, czynności prawne, decyzje administracyjne, porozumienia administracyjne...

Wszystkie notatki z postępowania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Małgorzata Jankowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 987

dwie prawne formy działania: akt administracyjny (decyzje i postanowienia) oraz czynności materialno...

Stosowanie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosowanie prawa i obowiązywanie prawa
 • Prawo
Pobrań: 847
Wyświetleń: 1162

; Nie zostało uchylone; Nie zostało uznane za sprzeczne z aktami wyższego rzędu; Prawo w ujęciu realistycznym...

Opracowanie zagadnień - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 917

administracyjną, lecz stanowi inną formę działania administracji; Żądanie stwierdzenia nieważności aktu...

Księgi wieczyste - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

są akta ksiąg wieczystych. Są to teki z dokumentami stanowiącymi podstawy wpisów. Przedmiotem księgi...