Akt administracyjny deklaratoryjny - strona 26

Prawo administracyjne 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Joanna Błeszyńska-Wysocka
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

złożyć odwołanie do wojewódzkiego sądu administracyjnego, on bada czy dany akt administracyjny...

Funkcje Trybunały Konstytucyjnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665

normatywnych z aktami wyższego rzędu); orzekanie o skargach konstytucyjnych; rozstrzyganie sporów...

Wykład - Gałęzie prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

kolizyjne Akt wyższego rzędu uchywa akt niższego rzędu Lex superior derogat legi imperiori Akt późniejszy...

Pojęcie zbiegu egzekucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1442

na wniosek do organu lub z urzędu przez sam organ egz. Organ następnie przekazuje akta prowadzonej sprawy...

Prawo - charakterystyka zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 952

rodzące skutki prawne np. orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne które są aktami stosowania prawa...