Aksjomat - strona 41

Statystyka opisowa - komplet wykładów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Elżbieta Szulc
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 4634

). Prawdopodobieństwo danego zdarzenie jest pojęciem, które wynika z systemu pewników (aksjomatów). Są to: Pewnik 1...

Wykłady z marketingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3675

tego, co zabawne - poczucie humoru (użyteczne w reklamach) Hierarchia potrzeb: aksjomat teorii Maslowa (piramida...

Gospodarka oparta na wiedzy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Gospodarka oparta na wiedzy
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1911

absolutna można wywieść z racjonalnego rozumowania opartego na aksjomatach (matematyka). Empiryzm twierdzi...

Filozofia - praca

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1946

- jest definicją tej rzeczy, z której za pomocą rozumowania ujawniamy cechy drugorzędne. Oprócz tego mamy aksjomaty...

Ściąga z filozofii

 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1960

taki w ogóle nie istnieje. Odbiciem tego sporu jest np. kwestia dotycząca źródeł poznania aksjomatów...

Pedagogika I rok- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2002

się na doświadczeniu ale na tzw. aksjomatach czyli twierdzeniach pierwotnych, które nie wymagają uzasadnienia, II...

Historia myśli politycznej - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Witold Wojdyło
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1813

HISTORIA MYŚLI POLITYCZNEJ Stanisław Filipowicz - „ Historia myśli polityczno - prawnej ” FILOZOFIA STAROŻYTNA Mity jako pierwsze nośniki myśli politycznej: a) jest „opowieścią o walorach sakralnych” b) ma charakter niepodważalny c) zawiera w sobie wiedzę o początkach stworzenia (kosmogoniczne) ...

Filozofia - wykłady - Pitagoras

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Edward Jeliński
 • Filozofia
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 6503

doceniał obserwację, indukcję, ale wyżej intuicję i dedukcję. Dzięki intuicji dochodzimy do aksjomatów...