Aksjomat - strona 37

Zarządzanie projektami - do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2436

tylko o ile jest coś wyższe, stosunkowe (ilorazowe) - relacja: tyle razy większe; spełnia wszystkie aksjomaty liczb, pomiary...

Komunikacja - Kodowanie

 • dr Anna Tyszko
 • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1946

aksjomatów komunikowania brzmi, iż jest to zjawisko nieuchronne. Można przestać mówić w sensie wokalnym...

Nauki o organizacji - pytania na zerówke

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Rafał Kusa
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2135

. Inaczej mówiąc są one "wewnętrznymi" abstrakcyjnymi aksjomatami. Warto też pamiętać, że na kształt kultury...

Elementy logiki matematycznej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

o przyjęty zestaw aksjomatów, w którym da się wyrazić właściwości arytmetyki liczb naturalnych...

Filozofia - pytania i odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Filozofia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2289

doświadczenia, poprzez stworzenie systemu opartego na aksjomatach, z których poprzez dedukcję można wywieść...