Aksjomat - strona 36

Rachunek prawdopodobieństwa (sem. IV) (9)

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Joanna Tarasińska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

zdarzeniom liczbę P : A → P( A ) , gdzie A ⊆ Ω spełniająca następujące aksjomaty (warunki): 1. P( A ) ≥ 0 2...

ALFRED ADLER - Psychiatria

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

założenia Freuda, iż zachowanie człowieka jest motywowane przez wrodzone popędy, oraz podstawowego aksjomatu...

Regulacja trójpołożeniowa - opis

 • Politechnika Śląska
 • Maszynoznawstwo i Automatyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1428

i będzie spełniać aksjomaty metryki, jeżeli charakterystyka przekaźnika f(e) będzie bez histerezy i będzie położona...

Statystyka-skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1561

wszystkie aksjomaty liczb, stosunki między dwiema jej wartościami mają interpretację w świecie rzeczywistym...

Termodynamika - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 525

materii. Założenie to staje się zbędne, jeśli przyjmiemy prawdziwość czterech aksjomatów zwanych Zasadami...

Filozofowie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Janusz Węgrzecki
 • Historia filozofii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 798

od przyjęcia dwóch aksjomatów uważanych za pewne: Byt jest, a niebytu nie ma Byt i myślenie są tożsame...