Aksjomat - strona 29

Postacie w filozofii politycznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

- trzy ostateczne cele: wolność, naród, kultura (te cele są aksjomatami) Zadaniem państwa...

Ekonomia matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 728
Wyświetleń: 11109

, że metryka określona wzorem d(x, y) = maxႽxi - yiႽ dla i = 1, 2, ..., n spełnia odpowiednie aksjomaty...

Logika egzamin

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Logika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1498

. konsekwencji X, czyli A ma dowód na gruncie X, X - założenia, T - aksjomaty, A1...An - kroki dowodowe Własności...

Główne nurty myśli liberalnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1750

jest aksjomat nieagresji, który mówi o tym, że człowiek może być agresywny w stosunku do innej osoby...

Metodologia badań

Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

naukowych, tez, aksjomatów [aksjomaty są zdaniami wyodrębnionymi spośród wszystkich twierdzeń danej teorii...

Pierścienie 1-5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1519

) działaniami + i · (będziemy często pisać (P, +, ·)) w tym zbiorze, które spełniają następujące aksjomaty...

Wykład - XII wiek

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

katolickiej - aksjomaty i definicje zastosowane do wyjaśniania wiary (more geometrico, Spinoza), metoda...