Akcja imienna - strona 13

Papiery wartościowe - klasyfikacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

się uprawnień wynikających z dokumentu na rzecz innej osoby (np. akcje imienne) - bezimienne...

Giełda, KPWiG, KDPW

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295

jeden głos (wyjątkiem są akcje imienne uprzywilejowane; jednej takiej akcji przysługuje prawo do 5 głosów...

Giełda

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

jeden głos (wyjątkiem są akcje imienne uprzywilejowane; jednej takiej akcji przysługuje prawo do 5 głosów...

Rynki finansowe - opracowanie

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Joanna Cichorska
 • Rynki finansowe
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3605

do współwłasności firmy, która ten papier wyemitowała. Akcje są zbywalne i niepodzielne. Rodzaje akcji akcje imienne...

Spółki gospodarcze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1169

i wyłączone prawo głosu akcje imienne oznaczenie osoby akcjonariusza. Obrót tej akcji może być ograniczony...

PODZIAŁ RYNKU KAPITAŁOWEGO

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1239

. wynosi 41 972 000 złotych i jest podzielony na 59 960 akcji imiennych o wartości nominalnej 700 złotych...

Spółki handlowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1442

na pokrycie kapitału zakładowego; nominalnej wartości akcji i ich ilości ze wskazaniem, czy są to akcje...

Prawo gospodarcze - test

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • mgr Robert Ruskowiak
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4445

to: forma pokrycia udziału w spółce rejestr akcji imiennych uprzywilejowanych zabezpieczenie wierzytelności...