Akapit - strona 25

Notacja binarna - bit i bajt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adam Robak
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043

dokumentu (np. rozdziały, akapity, zdania wyróżnione itd.), a nie o jego wyglądzie. Formaty stosowane...

Agencje informacyjne - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3080

czy akapity budowane są według zasady odwróconej piramidy, to znaczy zawierają fakty o coraz mniejszej. wadze...

Organy doradcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Piotr Burgoński
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1148

pomocniczości, o ile przyjęcie danego aktu "wymaga jego konsultacji" (art. 8 akapit drugi Protokołu). Parlament...

Normy dla jabłek

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. inż. Witold Nierzwicki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

(nieobowiązkowo) Nie jest konieczne zamieszczanie oznaczeń przewidzianych w pierwszym akapicie na opakowaniach...

Chemiczna analiza - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1736

CHEMICZNA ANALIZA INSTRUMENTALNA metody analizy chemicznej" Wyd. Nauk. "Akapit" 2006 1) M. Jarosz...

Styl

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 861

wypowiedzi); tektonikę tekstu (np. budowa akapitu, rola i miejsce cytat, przytoczenia); architektonikę tekstu...

Wprowadzenie do polityk europejskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

się od głosu, może - zgodnie z niniejszym akapitem - jednocześnie złożyć formalne oświadczenie. W takim...

Wspólnoty europejskie a UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

„prokuratorskie” (watch dog) Komisji Europejskiej; tzw. ryczałt lub kara pieniężna (art. 228 ust. 2 akapit 3 TWE...