Akapit - strona 23

Cechy kierownika - wzorcowy przedsiębiorca

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

. Z poprzednim akapitem związana jest również zasada, że dobry „dowódca” wysłuchuje uwag, wniosków i propozycji...

Orzeczenia ETS

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1694

na funkcjonowanie wspólnego rynku. Stosownie do pierwszych czterech akapitów preambuły, w przypadku umów zawieranych...

Wskazowki - pedagogika

 • Pedagogika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 938

´ lub akapit. Istotne jest, by rysunek pomaga∏ wyjaÊniç tekst, a nie by∏ tylko po to, aby materia∏ mia∏ „przyst...

MAPA klasyczna i numeryczna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Bogumił Ciach
 • Informatyka w geodezji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1295

przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 18.02.1992, akapit 90, treść mapy podzielić na:  część...

Zasady ogolne prawa UE

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1302

zaskarżyć przed Trybunałem ze względu na szczególne warunki dopuszczalności określone w art. 173 akapit...

Płynna nowoczesność- streszczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 3157
Wyświetleń: 4767

” lokalnych). Polega na unicestwieniu inności. Miejsce „pierwsze” z poprzedniego akapitu, zimne, odpychające...