Akapit - strona 22

Cechy kierownika

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1554

. Z poprzednim akapitem związana jest również zasada, że dobry „dowódca” wysłuchuje uwag, wniosków i propozycji...

Zasady pisania referatu

  • Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2233

. Nie stosujemy żadnych funkcji w tekście, dotyczy to w szczególności numeracji, wypunktowania, akapitów...

Kryzys w Grecji 2010- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Bartosz Bojarczyk
  • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1722

w ostatnim akapicie skutki kryzysu rozwinę w tym trzeciej części pracy. Oczywiście po raz kolejny muszę...

Regulamin KR-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Monika Poboży
  • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Europejskiej WPROWADZENIE Komitet Regionów, na podstawie art. 306 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii...