Akapit - strona 18

Swoboda przedsiębiorczości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Zawidzka-Łojek
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 784

przedsiębiorstwami, a zwłaszcza spółkami w rozumieniu artykułu 48 akapit drugi, na warunkach określonych...

Europa Ojczyzn - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1694

. akapit 1 TWE stanowi, że „Wspólnota działa w granicach kompetencji powierzonych jej niniejszym Traktatem...

Etyka komunikacji - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Bonecki
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1008

czytany był fragment od 2 akapitu. Dotychczas filozofia zajmowała się zdaniami oznajmującymi. Zdania...

Strategie uczenia się

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • mgr Ewa Lemańska-Lewandowska
 • Techniki Pracy Umysłowej
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5558

akapit trzeba będzie streścić krotko na marginesie ...

Informatyka - kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4060

. nie napisania jednego nawiasu, grotu strzałki, wcięcia itd.) daje 0.7 punktu. Ten akapit proszę traktować...

Zasady prawa wyborczego w Polsc

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1120

, Bezstronność organów przeprowadzających wybory. na ten temat (cały akapit) prof. Stelmach nic nie mówił...

ZASADY PRAWA UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jan Krzysztof Galster
 • Prawo instytucjnalne Unii Europejskiej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1358

, o której mowa w akapicie pierwszym, jest udzielane przez Radę na wniosek Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu...