Akapit - strona 18

Swoboda przedsiębiorczości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Zawidzka-Łojek
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 798

przedsiębiorstwami, a zwłaszcza spółkami w rozumieniu artykułu 48 akapit drugi, na warunkach określonych...

Europa Ojczyzn - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1736

. akapit 1 TWE stanowi, że „Wspólnota działa w granicach kompetencji powierzonych jej niniejszym Traktatem...

Etyka komunikacji - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Bonecki
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

czytany był fragment od 2 akapitu. Dotychczas filozofia zajmowała się zdaniami oznajmującymi. Zdania...

Strategie uczenia się

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • mgr Ewa Lemańska-Lewandowska
 • Techniki Pracy Umysłowej
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5628

akapit trzeba będzie streścić krotko na marginesie ...

Informatyka - kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4067

. nie napisania jednego nawiasu, grotu strzałki, wcięcia itd.) daje 0.7 punktu. Ten akapit proszę traktować...

Zasady prawa wyborczego w Polsc

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1267

, Bezstronność organów przeprowadzających wybory. na ten temat (cały akapit) prof. Stelmach nic nie mówił...

ZASADY PRAWA UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jan Krzysztof Galster
 • Prawo instytucjnalne Unii Europejskiej
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1414

, o której mowa w akapicie pierwszym, jest udzielane przez Radę na wniosek Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu...